Visie & Werkwijze

Om maar meteen een van de meest voorkomende aannames te weerleggen: als
choreograaf leer ik een koor geen pirouetjes te draaien. Ik leer een koor zich in te
leven in de tekst en in de muzikaliteit van een lied. De emotie die hieruit voortkomt
wordt vertaald in houding, expressie en beweging, authentiek en origineel. Hierdoor verbetert de algehele koorklank en wordt de intentie van een lied hoorbaar, zichtbaar en ook voelbaar voor het publiek.

Ik put uit diverse theatertechnieken oefeningen om losser te worden in de expressie, en om te leren omgaan met de ruimte, de ruimtelijkheid en het publiek. Om te groeien in zelfvertrouwen en zicht-baarheid en om zich bewust te worden van de kracht van de groep en de mogelijk-heden daarmee. Ik werk met alle genres van muziek, variƫrend van madrigalen tot popmuziek.