AANBOD & TARIEF

Workshop podiumpresentatie

Een workshop van 1.5 tot 2 uur, waarin veel winst wordt behaald voor het hele koor en voor iedere zanger individueel. Het thema van de workshop wordt afgestemd op de coachingsvraag van het koor en/of de dirigent. Dit kan bijvoorbeeld houding zijn, het bewust worden van mimiek, uitstraling, ruimtegebruik, tekstbeleving, communicatie met het publiek enz. Naast deze meer algemene theater- en presentatie technieken kan het accent ook liggen op het overwinnen van podiumvrees, het leren gebruik maken van de kracht van de groep, of het komen tot een opstelling/regie/choreografie voor een bepaald lied.
Tarief € 150,00 inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.


Workshop repertoire

In deze workshop wordt samen gezocht naar de juiste choreografie, regie, presentatie van het repertoire van het koor. Het proces van ‘hoe kom je tot een choreografie’ wordt inzichtelijk gemaakt. Choreografiecommissies worden hierin begeleid en geschoold.
Tarief € 150,00 inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.

Regie concerten
De volledige regie/choreografie van een concert heeft meerdere aspecten, zoals thema keuze, repertoire, dramatische spanningsboog, licht, geluid, sprekers en eventuele toevoeging van andere kunstdisciplines. Meestal heeft een koor de taken verdeeld in commissies. De behoefte aan input bij deze deelaspecten wordt vooraf besproken en vastgelegd met het bestuur en de dirigent. Dit proces beslaat meerdere repetities en een langere tijd.
Er wordt in overleg een projectprijs afgesproken.

Consult podiumuitstraling individuele zangers
Per sessie van 1-1.5 uur € 50,00