AANBOD & TARIEF

Workshop podiumpresentatie
Een workshop van ca 2 uur waarmee in korte tijd veel winst wordt behaald voor het
hele koor, maar ook voor iedere individuele zanger. Het thema van de workshop
wordt afgestemd op de coachingsvraag van het koor. Naast algemene theater- en
presentatie technieken kan het accent liggen op het overwinnen van podiumvrees, het presenteren als groep, of het komen tot de choreografie voor een lied.
Tarief € 125,00 inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.

Workshop repertoire
In deze workshop wordt samen gezocht naar de juiste choreografie, regie, presentatie van het repertoire van het koor. Het proces van ‘hoe kom je tot een choreografie’ wordt inzichtelijk gemaakt. Choreografiecommissies worden hierin begeleid en geschoold.
Tarief € 150,00 inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.

Regie concerten
De volledige regie/choreografie van een concert heeft meerdere aspecten, zoals thema keuze, repertoire, dramatische spanningsboog, licht, geluid, sprekers en eventuele toevoeging van andere kunstdisciplines. Meestal heeft een koor de taken verdeeld in commissies. De behoefte aan input bij deze deelaspecten wordt vooraf besproken en vastgelegd met het bestuur en de dirigent. Dit proces beslaat meerdere repetities en een langere tijd.
Er wordt in overleg een projectprijs afgesproken.

Consult podiumuitstraling individuele zangers
Per sessie van 1-1.5 uur € 50,00